Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az ÖT ELEM TANA - Wu Xing

2008.09.09

Kóstoló a könyvből:

................

AZ „ÖT ELEM TANA” EREDETE
Az Öt elem tanáról írásos dokumentumok csak az i.e. negyedik századtól találhatók. Az elmélet első rendszerezői Zou Yen és követői voltak. Az i.e. harmadik-negyedik században az Öt elem tana és a Yin-Yang elmélet egymás mellett, egymástól függetlenül létezett.
Az öt elem elmélete eredetileg nem a tudományokra terjedt ki, inkább a politikára. A szertartások pontos időzítését és a dinasztiák öröklésmenetét nagyrészt az elemek dinamikája alapján szabályozták. A szertartásokon alkalmazott színekre, zenére és hangszerekre, bemutatandó áldozatokra vonatkoztatták.
Más kultúrákban az elemek száma három, mint például a hindu Három Dosha, vagy négy, mint a görögöknél. A kínaiaknál öt. Az ötös szám a számmisztikában a földi dolgok osztályozásában bír jelentőséggel. Lehetséges, hogy ezért választották, hiszen elsőként erre használták a Tant. Az ötös szám az ember, a mikrokozmosz szimbóluma. Egységet, harmóniát, egyensúlyt fejez ki.
Másik elképzelés szerint az ujjaink száma miatt vált ki ez a szám a többi közül, és vált misztikus számmá. A kezdetleges kultúrákban az ujjak száma a számrendszer alapja lett.
Az Öt Elem Tana fokozatosan vált az orvoslás részévé. A Song dinasztia (i.sz. 960-1279) alatt vált általánossá, hogy a betegségek eredetét és folyamatát az Öt Elem Tanával magyarázzák. A Tan elég merev, néhol úgy tűnhet, hogy nem illeszkedik a Yin-Yang elmélettel, sőt ellenmondá-sok is adódtak. Például azok az addig elterjedt nézetek, miszerint: minden szerv tiszta energiája a szemekben nyilvánul meg, minden energiavezeték (meridián) a fülben találkozik, a nyelv a legtöbb vezetékkel kapcsolatban áll, stb. ellentmondani látszik az Öt Elem Tana szerinti hozzárendeléseknek, miszerint a Máj a szembe nyílik, a Vese a fülbe, a Szív a nyelvbe. Az ellentmondás csak látszólagos, hiszen az egyes szerveknél az addigi összefüggések is magyarázhatóak maradtak.
A Yin-Yang elmélettel viszont minden megmagyarázható, több évezrede tartja magát, mai napig alkalmazzák.

Az Öt elem tana azt kísérli meg, hogy az élet különböző jelenségeit, eseményeket, dolgokat a Fa, Tűz, Föld, Fém és Víz szimbólumokkal jelölt öt alapvető folyamat kategóriába sorolja. A távol-keleti természet-filozófia a nyugat számára megmagyarázhatatlan, minden ilyen szándék eddig nagyrészt csődöt mondott. Az egyes kapcsolatok, összefüggések azonban szöget üthetnek az ember fejébe, és elgondolkodtathatják, vajon hogyan volt tudomásuk több ezer évvel ezelőtt azokról az összefüggésekről, amiket a nyugati tudomány csak mostanában fedezett fel, és ezzel igazolta a Tan helyességét.
Az Öt elem tanának használhatóságát egyes kutatók vitatják, mások „esküsznek rá”. Az arra nyitott olvasóval, mint érdekességet gondoltam megismertetni, a használhatóságát döntse el a kedves Olvasó önmaga.
........................

AZ ÖT ELEM TANA
A kínai neve: Wu Xing, (ejtsd: v^u hszing) A wu írásjel jelentése öt, a hszing jelentése utazni, menni. Általában úgy fordítják, hogy kifejezze a mozgást, az egymásba átalakulást. Ezért találkozhatunk öt fázis, öt mozdulat stb. elnevezésekkel is. Elterjedtebb azonban az „elem” elnevezés, ezért én is ezt használom. Amikor a jelentése után kutattam, a xing szó kettős írásjelével találkoztam, melynek egyik része sétát, menést, mozgást, másik része állatot jelent. Elképzelhető, hogy az eredeti jelentése „Öt sétáló (mozgó, menő) állat”, ami azért nem elképzelhetetlen, mert az egyes elemekhez állat szimbólumokat is rendeltek. [sárkány (teknős-kígyó), tigris, skarlátmadár, főnixmadár, szarvas]
..................

Az Öt elem tana összefüggések és jelenségek rendszere, mely egységbe foglalja az eseményeket és a dolgokat, különös tekintettel azok dinamikájára. Minden elemet egy szimbólum jelöl, mely kifejezi a hozzátartozó jelenségek jellegét.
........................................

A yin szerveknek van egy külvilágra nyílási lehetőségük, ahonnan az érzékszervek útján információt kaphatnak és kapcsolatot tarthatnak a külvilággal. Ez a Szív esetén a nyelv-beszéd, a Vesénél a fül-hallás, a Májnál a szem-látás, a Tüdőnél az orr-szaglás, a Lépnél a szájüreg-ízérzés.

A „szerv” itt többet jelent, mint az európai orvoslásban az anatómiai szerv. Jelenti az összes hozzá rendelt — néha igen meglepő — funkcióit, sokoldalú kapcsolatait az egyéb testrészekkel, energiapályákkal, de legfőképpen az illető szerv auráját, energiaburkát. A fentebb felsorolt 10 szerven kívül még ide tartozik kettő, amelynek mibenléte némi magyarázatra szorul, a Tűz elemnél ezt meg is teszem. Ezek a Szívburok — azaz Erek Ura —, és a Hármasmelegítő, melyek a Tűz elem uralma alá tartoznak.

Az egyes fázisokat, elemeket a tulajdonságaiknak leginkább megfelelő szimbólumokkal ábrázolják. Ezek a Fa, a Tűz, a Föld, a Fém, a Víz.
.........................................

Bemutatom az egyik elemet, a FÁT. 

FA

A Fa a tavasz, valaminek a kezdete, a reggel, a napfelkelte, az élet születése, az elindulás, a mozgásba lendülés, a természet újjászületése. Amikor hajtani kezdenek a növények, rügyezni kezdenek a fák, világra jön egy gyermek, elkezdődik egy új nap. A zöld szín jelképezi.

Érthető, ha testünk alkotóelemei közül az izmok, inak, a mozgás létrehozói tartoznak ide. A gyermek „örökmozgó”.
Időjárási elemek közül a Szél a gyors, hirtelen változó,  a mozgáshoz kapcsolható. „Juventus ventus”, szól a latin mondás. Magyar fordításban: Fiatalság bolondság. Szó szerint: Fiatalság szél, azaz az ifjúság szeles, bolondos.
..............

A Szél a tavaszhoz tartozik. Csak akkor kóros, ha túl heves, hiányzik, vagy más évszakokban jelentkezik jellemzően.

Szerveink közül a yin Máj, és a yang Epehólyag tartozik a Fa uralma alá.

A Máj kínai neve „védőpajzsot” jelent, ez utal védő, méregtelenítő funkciójára. A Vért tápanyagokkal látja el, átalakítja összetételét, tárolja, és az izmokba küldi aktivizáláskor. Befolyásolja a gondolkodást és az érzelmeket is. Termeli és felvigyázza az epét.
A Fa-szervek a szemen keresztül tartják a kapcsolatot a külvilággal. Fa-tipusú fejfájás a migrén, a féloldalas fejfájás, szemgolyó fájdalmával járó fejfájás, és a tarkótáji fájdalmak. Ilyenkor elsősorban a máj, vagy epehólyag zavarára kell gondolnunk.
A Máj biztosítja az energia szabad áramlását a testben. A Máj felel a védelemért, az előrelátásért, a tervezésért, a felszabadításért.
Az Epehólyag a dolgok működésbe hozásáért, a döntésekért, a cselekvés elkezdéséért, valamint a fej energiájának kontrolljáért felelős.
Az Epehólyag szelleme a „sárkány fényessége”. Ábrázolása egy teknős és egy kígyó hibridje.

A Fa elemhez tartozó érzelem a düh, a harag, az elégedetlenség. A düh és a harag nem csak negatív érzelem. Megvan a helye az ember életében. Például az „elégedetlenség a fejlődés rugója”. A harag az energiát kifelé, felfelé mozgatja. Ha nem túlzott, akkor a normális Fa, Szél mozgásiránnyal összhangban mozog. Ha túlzott, akkor szétszórja az energiát. Ha elfojtott a haragunk, akkor gátolja az energiát, és stagnáláshoz vezet. A Máj nem tudja méregtelenítő munkáját jól végezni, „mérgesek leszünk”, méregbe gurulunk. Az egyensúlyra törekvés érdekében ez még nagyobb haraghoz vezet, hiszen a máj nem tűri az összeszorítottságot, és ki akar terjedni. A magunkba fojtott düh gyűlik-gyűlik, egyszercsak kirobban. A nagy düh, harag rontja a szemet, „nem látunk a dühtől”, fizikai és lelki értelemben is. Haraggal nem tudunk jól megalapozott döntéseket hozni, nem látjuk az igazságot, előfordulhat, hogy „magunk alatt vágjuk a fát”. „A harag rossz tanácsadó.” Az elfojtott harag, düh önmagunk ellen tör, a védő-funkción keresztül autoimmun betegséget okozhat, kijátszva a máj védő funkcióját. Nyelvünkben a „rosszmájú” és „epés megjegyzés”, a „méregzöld” kifejezések bizonyíthatják az ősi tudást. Ha valakit „elönt az epe”, az haragra gerjed. Akinek „felforr az epéje”, abból kitör az elfojtott düh.
A tervezésképtelen és döntésképtelen ember Fa-energia hiányos.

A Fa elemhez a savanyú íz tartozik. A savanyúnak összehúzó hatása van, ami segít egyensúlyban tartani a hozzá tartozó szerv, a máj szétszóró, kiterjedő energiáit. Ha túl sok savanyút fogyasztunk, az elárasztja a májat, kiszárítja a lépet, a sok savanyútól zsugorodnak az izmok, kifordulnak az ajkak.
Ha a Máj energiában túlsúly keletkezik, — például a várandós anyuka magzatát a Máj, mint idegent érzékeli, és a védekező rendszer beindul, — az energia szétszóródik. Ilyenkor a kismama ösztönösen savanyút kíván, ami az energiákat kissé összehúzza, ellensúlyozza a túlzott szétáradást. A vérmesebb, dühre hajlamos ember is szereti a savanyúságot. A savanyú összehúz, gyengíti a Májat, a csípős íz erősíti a gyenge Májat, segít szétszórni az energiáját.

A Máj a Testnedveket, a Folyadékot könnyé alakítja, amely a külvilági kapcsolat, a szem révén keletkezik. A látás az éberséggel, tudással van kapcsolatban. A szanszkrit nyelvben a vidja, a latinban a videre, a görögben a videa, a magyarban a figyelem, a védelem, a vigyázás, a fegyver és vitéz felel meg. A >látás, éberség, fa, máj, védőpajzs < elég beszédes szókapcsolat. A magyar nyelvben a >nézz rá, figyelj rá, vigyázz rá< ugyanazt jelenti.
A Máj energiaállapotára a körmökből következtethetünk.

A Máj energiájának túlsúlya rémálmokat okozhat, esetleg versennyel, sporttal, küzdelmekkel, viaskodással álmodunk. Hiányakor fűről, szárba szökkenő búzáról, gombáról, fáról álmodunk, vagy arról, hogy fekszünk egy fa alatt, és képtelenek vagyunk felkelni. Itt is látható az érzelmek, a Fa elem, a mozgás összefüggései, és a tudattalanunk közlési szándéka.
A Fa Évében születtek, akiknek születési évszáma 4-re, illetve 5-re végződik.
-----------------------------
A TŰZ

Kép

 

A Tűz a nyári évszak, a kiterjedés, a kiteljesedés, a felfelé mozgás, a déli égtáj, a nyári forróság, és a déli napszak. Az emberi életben a testi szellemi növekedés, fejlődés, az ifjú felnőttkor, a családalapítás ideje. Népszokásainkban a Tüzet Szent Iván éjén, a leghosszabb napon, a legrövidebb éjszakán tűzugrással ünneplik. A piros szín jelképezi.

A Tűz felmelegít, aktivál, mozgat, „eleven, mint a Tűz”, de kóros mennyiségben gyulladást, lázat okoz.
Testünk alkotóelemei közül a vérerek tartoznak hozzá, mint amiken keresztül a vér ki tud terjedni az egész testbe.

Szerveink közül a yin Szív, és Szívburok, azaz Erek Ura, valamint a yang Vékonybél és Hármasmelegítő tartozik az irányítása alá. Ide tartoznak az erek tágulását, illetve szűkülését szabályozó hormonok és irányítómechanizmusok.
A Szív szétárasztja, kiterjeszti a vért a Szívburok, azaz Erek Ura — azaz az érrendszer: artériák, vénák, hajszálerek — segítségével. Parancsol az energiautaknak, táplálékot biztosít a test minden sejtjének. A Szív az „Élet Gyökere”, az „Égi Szellem” árad belőle. A Szív tartja ellenőrzése alatt az egész gondolkodást és a gondolatok kifejezését, a tudatot, az érzéseket, lelkesedési képességünket, szellemi aktivitásunkat, koncentrálóképességünket, meghatározza gondolataink szavakba öntését, a kommunikációs készséget, sőt humorérzékünket is. A Szív működteti az önmagunkhoz vagy másokhoz való nagyvonalúságnak a képességét, hogy valaki a „szívén viseli valaki sorsát”, a „jószívűség”-et, a melegség kisugárzását és a szeretni tudást, — nem véletlen a szeretet, szerelem szív-ábrázolása sem — a mások bajainak, panaszainak észrevételét, átérzését. A „szívtelen” ember nem ilyen. A Szív termeli a Vért — a Tüdő segítségével, a Gyomor és Lép energiáival és folyadékaiból — és keringésben tartja, szabályozza az izzadság kiválasztását. Meghatározza a vérnyomást és a testhőmérsékletet, fontos szerepe van az alvás szabályozásában is.
A Szív a külvilággal a Nyelven keresztül tartja a kapcsolatot. A nyelvvel, beszéddel fejezzük ki gondolatainkat, érzéseinket. Aki „kiönti a szívét”, az elmondja érzéseit, gondját. „Kinek szíve telve, megnyílik a nyelve.” Az ember, akinek „ami a szívén, az a nyelvén (száján)”, az őszinte. Ha valakinek „jól felvágták a nyelvét”, az enyhén szólva beszédes. Aki a „szívéből beszél”, az azt mondja, amit érez.
A nyelv formája, színe, mozgékonysága elárulja a Szívenergia állapotát. A Szív-energia az arcbőrről is leolvasható. A sápadt — hiányos, a lila — stagnáló, a piros — túlzott tűz energiaállapotot jelez.

A Szív jelképe a skarlátvörös madár, vörös, és lobog, mint a tűz.

A Tűzhöz a felfelé történő mozgás, érzelmi szinten az öröm tartozik, a tánc, nevetés, az áttekintőképesség és az öntudat. A boldogság pozitív érzelem, „dagad a szíve az örömtől”, de túlzott mértékben károsítja a Szív energiáját, továbbá a gyász, a bánat is, ha valami „nyomja a szívét”. A túlzott boldogság izgalmat, felfokozott kedélyállapotot jelent, amely a Szív energia szétszóródásához vezet, és olyan lelkiállapotot eredményez, melyet „Lebegő Shen”-nek, otthontalan léleknek neveznek, öntudatvesztéssel járhat. A Szív energia gyengesége sírást, bősége kacagást válthat ki. A túlzott öröm először kacagással jár, majd hirtelen a többletenergia „elszáll”, szétszóródik és sírásba csaphat át. „Nagy nevetésnek sírás a vége.” Tűz energiazavar a türelmetlenség, a kapkodás.
A Tűz és szerve a Szív szereti a lágyságot, „lágyszívű”, a hajlékonyságot, a „lobogást”, ezt tartja egyensúlyban a keserű íz, amely keményít. A túl sok keserű „kőszívűvé” tesz, megszikkasztja a Lépet, fokozza a szétáradást a gyomorból. (Az emésztésserkentő gyomorkeserű kismértékben jótékony.) A sok keserű azonban hánytató.
A Szív a lágy sóssal erősíthető, az édessel nyugtatható, de a sok édes lefojtja a szívet.
A Vékonybél a Tűz elemhez tartozó yang szerv, a Szív párja. Feladata az átváltozások véghezvitele, a táplálékból a szükséges lényeges és a salak szétválasztása. A szükséges lényegest továbbítania kell a Léphez, a szilárd salakot pedig a vastagbélhez, a folyadékot a húgyhólyaghoz. A Vékonybél feladata még a szellemi tudás, az eszmék „felszívódóvá tétele”, azaz azokból saját világnézet, látásmód kialakítása, az asszimilációs képesség biztosítása.
A Szívburok, azaz Erek Ura az érhálózatért felelős, a szívverésért, a szív frekvenciájáért. Energiahiányát jelzik a hideg kéz- és lábfejek, a frigiditás, a fösvénység, a túlzott zárkózottság, mosolytalanság.
A Hármasmelegítő a szervezet egész energiaszabályozásáért felelős, a légcsere, a légzés mélysége, a Szív által meghatározott testhőmérséklet biztosítása, a három testüreg: a légzés, az anyagcsere, a szexualitás összehangolása.

A Szív energiájának túláradása esetén örömteliek az álmaink, nevetéssel, embertömegekkel álmodunk. Az energiahiány esetén álmainkban tűzvész szerepelhet, megmenekülünk a lángokból, vagy pedig a Nappal, és sikerekkel álmodunk.
Ha a Szívburok, azaz Erek Ura irányította pulzusunk yangja túlsúlyos, akkor azt álmodjuk, hogy repülünk, ha a yinje erőteljesebb, akkor álmunkban szakadékba esünk.
A Tűz évében születettek születési évszáma 6-ra, vagy 7-re végződik.

.......................................

Ezek az elemek szoros kapcsolatban állnak egymással, sőt, egész kapcsolatrendszer részei. Íme: ...................

AZ ELEMEK EGYMÁSRA HATÁSA
Két egyensúlyra törekvő ciklust vizsgálunk meg:
1. A tápláló ciklust
2. Az akadályozó, szabályozó ciklust
és két kóros, támadó ciklust:
3. A visszaható ciklust
4. A legyűrő ciklust

Minden fázis energiája az előtte levőtől származik, tehát képletesen nevezhetjük Gyermeknek, aki az előtte lévő Anyától kapja az energiát, és az utána levőt nevezhetjük Unokának.
Tehát ha a Fa az Anya, a Tűz a Gyermeke, a Föld az Unoka-elem. Minden fázis egyszerre lehet minden, hiszen a Tűz a Fa gyermeke, de a Föld Anyja, a Fém Nagyanyja.
1. A tápláló, segítő ciklus
A tápláló, segítő, vagy Anya-Gyermek ciklus. Az Anya táplálja Gyermekét. Egyik fázisból keletkezik a másik, a következő elem. A jobb érthetőség érdekében hasonlatokkal fogalmazzuk meg az egymásra-hatást, hogy könnyebben memorizálható legyen.
A tápláló ciklus az egymásutáni fázisokra vonatkozik. A Fa éleszti, táplálja a Tüzet, a Tűz szüli a földet, a hamut, a pernyét, a Földből bányászhatók az ércek, a fémek, a kőzetek, a kőzetekből fakadnak a források, vagy más magyarázatként az ércet megolvasztják, a szilárdból keletkezik a folyékony. A Víz táplálja, öntözi a Fát.
A mozgásba hozás segíti a kiterjedést, ez elősegíti a robbanást.....stb.
A Máj segíti a Szívet, ha gyenge a tűz, fát teszünk még rá. A Szív segíti a Lépet. Ha kevés a föld, a hamu, nagyobb tűzből tudjuk azt pótolni. A Vese segíti a Májat. A gyengélkedő fát megöntözi a vízzel.
Ezt kétféleképpen érhetjük el.
Az első esetben az adott vezetéken belül, az Anya, illetve Gyermek ponttal.
Például: A Szív-vezeték Tűz típusú. Ezért a Szív vezeték Fa pontja (Sz-9) lesz az erősítő pontja, azaz Anya-pontja, és a Föld-pontja (Sz-7) lesz a nyugtató pontja, azaz Gyermek-pontja. Tehát, ha gyenge a Tűz, — a Szív — akkor az Anyával — Sz-9 ponttal — erősíthetem, azaz Fát rakok a Tűzre. Ha erős a Tüzem, akkor a Gyermek pontot, a Sz-7 Föld-pontot kezelem, amivel csillapíthatom.
Másik példa: A fa meridiánok víz pontjai a serkentők, erősítők, (megöntözzük a fát), a tűz pontjai pedig a nyugtatók, szedálók. (elégetjük a feles-leges fát.)
.................................

Az ÖT ELEM TANA megismerése sokat segítheti mindennapjainkat.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

cialis online cialiswithdapoxetine.com

(cialis without a doctor prescription, 2021.12.13 16:59)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis without a doctor prescription</a> cialis 20 mg

cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

(can i take cialis with daxpoteine, 2021.12.10 08:22)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">best prices for cialis 20mg</a> cialis price

buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com

(cialis support 365, 2021.12.06 17:38)

cialis 20mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis support 365</a>

cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com

(cialis coupon, 2021.12.02 19:18)

https://cialiswithdapoxetine.com/ buy cialis usa

cheap cialis cialiswithdapoxetine.com

(cialis pills, 2021.11.29 04:17)

cialis tablets https://cialiswithdapoxetine.com/

buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com

(buy cialis usa, 2021.11.18 10:18)

cialis 20 mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">best prices for cialis 20mg</a>

cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

(cialis black is it safe, 2021.11.11 10:42)

cialis online <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis pills</a>

cialis alternative cialiswithdapoxetine.com

(cialis pills, 2021.11.04 20:07)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis price</a> cialis tablets

cialis alternative cialiswithdapoxetine.com

(cialis 20mg, 2021.11.01 12:20)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis generic

cialis price cialiswithdapoxetine.com

(cialis with dapoxetine overnight to, 2021.10.29 06:21)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis coupon</a> cialis 20mg

cialis pills cialiswithdapoxetine.com

(cialis without a doctor prescription, 2021.10.26 01:04)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis black is it safe</a> cheap cialis

buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com

(cialis without a doctor prescription, 2021.10.22 23:35)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis usa</a> buy cialis usa

cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

(cialis price, 2021.10.19 00:17)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20mg</a> cialis generic

cheap cialis cialiswithdapoxetine.com

(cheap cialis, 2021.10.13 03:02)

cialis online <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cheap cialis</a>

cialis 20mg cialiswithdapoxetine.com

(cialis online, 2021.10.04 15:02)

cialis alternative <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis coupon</a>

buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com

(cialis 20 mg, 2021.08.26 23:20)

cialis without a doctor prescription <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis usa</a>

wamexcichexcimi fgxgz

(pharmaceptica.com, 2021.06.20 20:41)

chloroquine amazon https://pharmaceptica.com/

plaquenil sulfate

(chloroquine tablets, 2021.06.07 21:32)

hydrochlorique <a href="https://hydroxychloroquinex.com/#">hcq</a> risks of hydroxychloroquine

elitadalafill

(cialis tablets, 2021.06.05 13:10)

tadalafil cost <a href="https://elitadalafill.com/">cialis generic</a> evolution peptides tadalafil

eunicesildenafilcitrate.com

(sildenafil generic drug cost, 2021.04.07 16:39)

where to buy sildenafil in south africa https://eunicesildenafilcitrate.com/ sildenafil tablets online


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Következő »