Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A mitikus KUTYA

2008.09.01

KUTYA
A kutya és ember kapcsolatára utal a szép ősi magyar monda. „… Miután a föld így szépen elkészült volt, Úr-Isten fölnyúlt az égbolt tetejébe, s letört egy kis darabot a Napból. Ebből formálta az első embert és az első asszonyt. S mivel még maradt a kezében egy kis törmelék a Napdarabkákból, ebből a törmelékből teremtette meg az ember és az asszony két hűséges szolgáját: a lovat és a kutyát.”
A Vendidad, a Zend-aveszta – a zoroasztrizmus, a parszik szent könyve - legrégibb és legvalódibb része, az emberiség egyik legősibb könyve azt tanítja, hogy a világ fennállását a kutya okosságának köszönhetjük.
Indiában a kutya a kasztrendszer szimbóluma.
A kutya általában a halálhoz, az alvilághoz kötődik, lélek-vezető állat. Ő vezeti a holtak lelkeit a túlvilágra, őrzi őket. Ő a hírnök az élők és holtak világa között.

161. ábra: Anubisz-isten, elbírálja a holtakat.

Egyiptomban a temetés és múmiák kutyája Henti-Imentiu. A legfőbb kutyaisten – néha sakálnak említik - Anubisz, ő segített Ozirisznak az alvilágba érkező holtak elbírálásá-ban. Ő volt az elhunyt testének épségben tartásának is-teni védnöke, ő védelmezte a holttestet, amíg azt a teme-téshez előkészítették. Ő gondoskodott az elvetélt és nem-kívánt magzatokról. Anubisz papjai sakál-, vagy kutya-maszkot viseltek szertartásaikon.
Az egyiptomiak nemcsak a halállal, de egyúttal az újjá-születéssel is kapcsolatba hozták, hiszen a horizontot képviseli, az ég és föld határát. Ennek magyarázata lehet, hogy a Nílus áradása a Szíriusz csillaggal függött össze. Az Ízisszel azonosított Szíriusz–Szóthisz a Nappal együtt történő felkelése indítja el az életadó áradást a Níluson. A Szíriusz-Szóthisz a Nagy Kutya csillagkép legfényesebb csillaga, melyet Kutya-csillagnak is neveznek.
Az ókoriak hite szerint feltűnése okozza a legnagyobb nyári forróságot, a kánikulát, ami kutyácskát jelent. A Szíriuszt kutyaalakban ábrázolták. Amikor Ízisz kultusza terjedni kezdett Európában, megszületett a kutyaháton ülő istennő figurája. A saváriai Iseum – szombathelyi Ízisz-szentély - homlokzati domborművén szintén felfedezhető a kutyán ülő Izisz alakja.


Iránban Ahuramazda szent állata, aki elűzi a rossz szellemeket.
Szibéria népeinek mítoszában a kutyának kellett volna vigyáznia az újonnan megteremtett emberre.
Dzsingisz kán anyját a monda szerint Holdfénysugárból lett sárga kutya ejtette teherbe, így az népének totemőse.
A Dél-Kínai jao nép ősatyjaként tiszteli a kutyát. Elterjed-tek Kínában a kutyafejű emberekről szóló mondák is. A ’kutyafejű tatár’ név nekünk is ismerősen cseng.
A görögök szerint a holtak társa és lakhelyük védője. Szeretete kifogyhatatlan.
A görög mitológiában az alvilág bejáratát a háromfejű kutya, Kerberosz őrzi, hogy a holtak el ne hagyhassák örök lakhelyüket. Mézeslepénnyel lehetett csak lekenye-rezni, ezért tettek akkoriban a sírokba mézeslepényt.

Hekaté istennő hármas természetű, az égen a Hold isten-nője, a földön a szülés és az ifjúság védője, az alvilág-ban pedig a titokzatos erők irányítója.

Hekaté egyszerre volt a növekvő Hold szűz istennője, a telihold anyaistennője, és a fogyó hold alvilági banyaistennője.
Három alakban ábrázolták. Oroszlán, mint a harcias szűz, kutya, mint aki vonítva tiszteli a teliholdat, és mint kanca az alvilági istennők kedvelt alakja.

Aszklépiosz, görög orvos-isten kísérője a kutya, ezért gyógyító szerepet tulajdonítanak neki. Hitük szerint a ku-tya a születés előtti és a halál utáni világról is ismeretek-kel rendelkezik, ezért lehet a természetfeletti képességek és az isteni világgal való kapcsolat jelképe.

Az aztékoknál Xolotl kutya alakú isten, Quetzalcoatl iker-testvére. A mitológia szerint a teremtés kezdetén az iste-nek megsemmisítették az első embereket. Amikor új em-bereket akartak létrehozni, Xolotl kutyaistent küldték a holtak földjére, hogy hozzon egy olyan csontot, amely valaha az első emberek egyikéhez tartozott. Ebből a csontból újrateremtették az embereket. Így szintén az újjászületés segítője lett.

Egy ősi skandináv mítoszban Garm-kutya őrzi a holtak birodalmát. A kelták világító szemű, pokoli kutyái pedig halált hoznak.
Régen azt tartották róla, hogy „szellemlátó”, és ezért figyelmeztetni tud a láthatatlan veszélyekre.
Okossága és tanulékonysága miatt egyes népek a kutyá-nak tulajdonítják több művészeti technika és civilizációs vívmány feltalálását.

A Holdat ugató kutyák állítólag a holtak szellemeit ugatják, ezért tartják a halál előhírnökeinek őket. A holdistennőket gyakran kísérte kutyafalka az ábrázolásokon.

Az egyiptomi állatövben szerepel a Kutya figurája. Az állatövi szimbólumok talán perzsa közvetítéssel jutottak el Kínába, Tibetbe, ahol szintén jelen van alakja.
A Kutya-jegyben születettek hűségesek, őszinték, jó bará-tok, és védelmezők. Kínában az állatöv 11. jegye. A kutya évei: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.
A Kutya jegyében születetteknek kitűnő napjuk a hétfő, jó napjuk a szerda, és rosszat várhatnak a csütörtöktől.

Közép-Amerika ősi kultúráinak húsznapos naptárában a 10. nap szimbólumállata volt. Mexikóban kutyákat helyez-tek áldozati állatként és halottvezetőként az elhunytak sírjába. Szerintük, akik ennek az állatnak a jegyében szü-lettek, azok uralkodásra és gazdag ajándékok osztogatá-sára hivatottak.

163. ábra: Nagykutya csillagkép.

A Nagykutya és a Kiskutya csillagképek Orionnak, az égi vadásznak kísérői. A Nagykutya legfényesebb csillaga Szíriusz, a kutyacsillag.
Ősi magyar kutyafajták: puli, pumi, mudi, komondor, kuvasz, magyar vizsla, erdélyi kopó, magyar agár.


Kulcsszavak: Hold, hűség és védelem, isteni világgal való kapcsolat, holtak társa és védője, lélekvezető, alvilág őr-zője.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

------------------------

(Banyamancs, 2010.02.20 22:48)

Sosem hittem, hogy a kutyák mindennapi állatok, mivel magam is kutyatulajdnos vagyok, vagyis inkább van egy kutyám, aki inkább a testvérem. De régészhallgatóként sem tudtam róla, hogy ennyi minden kapcsolódik hozzájuk. Köszönöm, hogy megosztotta ezeket az információkat!