Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A MITIKUS PÓK

2008.09.04

PÓK
A póktól általában irtóznak az emberek, egyes területeken azonban a keresztespókot, hátának mintázata miatt áldást és szerencsét hozónak tartják, amelyet nem szabad megölni.
A póknak nyolc szeme van, melyek elöl a fejtor búbján ragyognak.
Három pár fonója van, melyek felületén, a csévelapon ezer cséve sorakozik. A csévecsövekből tódul ki a fonál anyaga, melyet a fonók egy fonallá egyesítenek, vagy szalagszerűen elrendeznek. A pók hálója mérnöki mes-termű. A pókháló szálának vastagsága 0,0004 mm, hallat-lanul vékony, mégis nagyon erős. Körülbelül 18000 szál összesodrásával kaphatnánk egy cérnaszál vastagságot.
A keretfonás és a sugarak, a szilárd váz erős anyagot igényel. A csigavonalak tele vannak ragadós cseppekkel, amelyre az arra repülő rovarok rátapadnak, s amelyek a nedvességet gyöngyökké tömörítik, ami a háló szárazon maradását biztosítja. A szemölcsökből kikerült egyszerű fonál nemcsak Homérosz takácsai előtt volt ismeretlen, de azóta sem igen vállalkoztak a leutánzására. Aki egyszer jól megnézte szövedékét, érti a legendát, hogy a Szent Szűz mennybemenetele napján pókhálóból készült palástot viselt. A finoman szőtt, és kötöttáru megjelölésére kapta az „Aranypók” üzlet is a nevét.
A háló nemcsak remekmű, de bámulatosan gyorsan ké-szül, néhány másodperc alatt készen lehet. E munka gyorsaságához fűződik a régi arab legenda, amely miatt a pók a mohamedánok szent állata lett, és a Koránba is belekerült. Akkor történt a dolog, amikor a mekkaiak a prófétát üldözték (622-ben), s már-már nyomában voltak, és ő egy barlangba menekült. Az üldözők tűvé tették érte a hegyoldalt. Egyikük a barlangba is be akart nézni, amelynek a bejáratát azonban pókháló zárta el. „Ide a háló leszakítása nélkül nem mehetett be. Az idő drága, keressük máshol!” Ezzel az okoskodással a próféta meg volt mentve, s hálát adott Allahnak, hogy ilyen erőt adott e kis állatnak.

A hím pókok, amikor találkára sietnek a nőstényekhez, minden alkalommal nagy veszélynek vannak kitéve. Párjuk rövidlátó és falánk. Rávetheti magát, és szétmarcangolhatja őket. Ezért a hím pók „becsönget” szerelméhez, megragadja ama pókháló egyik fonalát, amelyen a nőstény ül, és megrázza. Minden pókfajnak megvan a maga rejtjele, a maga jelzési rendszere. Ha a hölgy hajlandó fogadni, a megfelelő ütemben válaszol, megrázza a pókhálót, ami annyit jelent, gyere, ne félj, nem eszlek meg. Ha ez a válasz megérkezett, a hím pók csak ekkor lép be a veszélyes zónába.

A pók hálókészítésében rejlő ügyességének a görögök is legendás magyarázatát adták. Pallas Athéné görög istennő – városvédő, a mesterségek és művészetek, a női munka védnöke -, Arachnét – jelentése: pók - megtanította a szövésre, s a leány a munkát olyan tökéletesen elsajátította, hogy a nimfák is csodájára jártak. Arachnét ez elbizakodottá tette és oktalanságában mesterét versenyre hívta ki. Az istennő egy szőnyeget készített s az embe-reknek az istenek ellen elkövetett bűneit, köztük főleg az elbizakodottságot szőtte belé. Arachné megértette a célzást s úgy viszonozta, hogy ő meg az istenek gyarlóságairól szőtt képet. Erre Athéné úgy megharagudott, hogy a lányt pókká változtatta.

A pók az ősi nyelvek és az ábécé titkainak az őrzője. Minden kultúrkörnek megvan a maga mítosza arról, hogy a nyelv és az írás miként jött létre. A kínaiak az ábécét Cang-Csie istennek tulajdonították, akinek sárkányarca és négy szeme volt. A mítosz szerint az írásjegyeket a csillagképekből, a teknős hátán lévő rajzolatból, és a homokban látható madárlábnyomokból alkotta meg. Egy skandináv történet azt meséli el, hogy Odin isten hogyan hozta létre a rúna-ábécét, miután kilenc napon és éjjelen át a világfán függött. A kilencedik napon a fáról lehulló gallyak bizonyos jelek és szavak rajzolatát adták.

Viszont még egyszerűbb az ősi székely-magyar rovás ábécé, amely állítólag a pók hálójában fellelhető geometriai alakzatokból állt össze. Sokak szerint ez volt az első igazi ábécé. Ennek köszönhető, hogy a pók a nyelv és az írás mágiájának tanítója.
A pók Holdszimbólum is, ugyanis a háló állandó újraszövésével a Hold változásának folyamatát idézi. Bizonyos természeti népek a hálója közepén lesben álló pókot a Nap legfőbb földi képviselőjének tekintették, különösen, hogy a sugárirányban szétágazó pókfonalak könnyen azonosíthatók a Nap szerteragyogó sugaraival.
Az isteneknél gyakoribb alakok a mítoszokban a kultúrhéroszok, az emberiség jótevői. Sok népnél állatok személyesítik meg őket, amelyek képesek emberré válni. Ilyen a pók is. Az indiánok szemében a Pók a Nagyanya, aki összeköttetésben áll a múlttal és a jövővel.
A világegyetem takácsaként, a gyógyító erő takácsaként tisztelték.
Sokan a legöregebb lénynek tekintik Pók Nagymamát, szerintük a mi világunk annak a hálónak az eredménye-ként jött létre, amit az idők kezdetén ő szőtt.

Mikronéziában a teremtő főisten a pókalakú Narean, jelentése „Pók Úr.”
Melanézia mítoszaiban Qat az élethozó isten kísérője Marawa, a halálhozó pók. Nyugat-Indiai mitológiában a pók ravaszságával kerekedik felül más állatokon. Halottvirrasztások alkalmával mesélik tetteit.
A pók az ókori Kínában is szerencsét jelentett, például egy tékozló fiú hazatérését. A fonálon himbálózó pókot az égi örömmel hozták kapcsolatba.
Indiában Mayával, az illúziók szövőjével azonosították, a görögök és a skandinávok szintén a sors istennőivel hozták összefüggésbe, akik fonják, méricskélik és elvágják az élet fonalát.
Afrikában a mítoszok leggyakoribb szereplője a Nyúl mel-lett a Pók. Egy afrikai történet szerint az oroszlán egyszer rászedte a pókot, elvette az ennivalóját. A pók bosszúból szorosan egy fához kötözte az oroszlánt, és megette az ételét.


Ghánában számos történetet ismernek Ananséról, az em-beri viselkedésű pókról. Az egyik mese azt beszéli el, hogy a pók foglyul ejtett egy tündért, úgy, hogy ragadós gumival borította be.
Egy eszkimó mesében egy szerelemben csalódott magá-nyos lány találkozik a varázslóval, aki a „Hold Szelleme”, ő adományozta az emberiségnek az összes állatot, és ő biztosítja a vadászszerencsét is. A lányt a mennyei biro-dalomba szökteti, és meg akarja ölni. Segítője egy hosszú kötelet készít, amelynek segítségével a lány le tud eresz-kedni a földre újholdkor, ekkor ugyanis a segítő a Hold Szellemét meg tudja gyengíteni. A lány leereszkedik, ám amikor a földre érkezik, nem nyitja ki a szemét elég gyorsan, ezért örökre pókká változik.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.