Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TŰZMADARAK-NAPMADARAK: FŐNIX, ARANYMADÁR, FUNG, FENG-HUANG, MILCHAM, BENUMADÁR

2008.09.09

TŰZMADARAK-NAPMADARAK
KépEmlékeinkben szerepelnek misztikus madarak, amelyek egyes vonásokban hasonlítanak egymáshoz, másokban különböznek. Közös bennük, hogy a Naphoz, a tűzhöz kapcsolódnak, béke és boldogság kíséri útjukat. A tűzhöz, amely rombol és teremt, a salakot elégeti és felszínre kerül az arany.
Ilyen misztikus madarak a benumadár, a főnix, a milcham, a Tűzmadár, a Fung, a Feng-Huang, és az Aranymadár. Különbözik leírásuk, egyikük gém- másik fácán-, illetve paradicsommadár alakú. A hozzájuk kap-csolódó mítoszok sem ugyanazok, ezért a meglévő különbségek miatt külön nézzük meg őket.
FŐNIX
A főnix misztikus madár, amely az áldozati tűzben elégett, majd hamvaiból újjáéledt. Neve a szimbólumszótár szerint a görög phoinix–vörös szóból ered(?), és a tisztító lángból való feltámadás hitével van összefüggésben. Ovidius el-mondása szerint a főnix halála közeledtével fészket készít magának egy pálmafa tetején. A fészek fahéjból, mirhából és egyéb fűszerszámokból, például nárdusolaj-ból készül. Ennek a fészeknek a lángjaiban ég el, majd születik újjá hamvaiból a madár. Állítólag Hérodotosz nevezte ezt a legendás állatot először főnixnek, mivel jobbára pálmafa tetején látták ücsörögni, a pálma pedig a görögben phoinix.

15. ábra: Egyiptomi főnix, benumadár
Az egyiptomiak különös tisztelettel öveztek egy, a Naphoz tartozó madarat, amely néhány közös vonást mutat a főnix madárhoz. A benumadár – Benu isten megjelenési formája, aki a Nap és újjászületés istene - a teremtésmí-toszokban szerepel, a Piramisszövegek egyik részlete a skarabeussal együtt Ré Napisten megnyilvánulásaként említi. Az egyiptomi Benu gázlómadár, amely első élőlényként született az iszap ősdombból, és a Napistent testesítette meg. Heliopoliszban, a Nap városában tisztelték. A mítoszok szerint a benumadárnak arany tolla van. A neve „kisugározva keletkezést” és „ragyogást” jelent. A lenyugvó, majd fölkelő Naphoz kapcsolódóan, elpusztuló majd feltámadó benumadárról szóló elképzelésekre lehet példát találni. Reggel a gém-madár a vízparton jelenik meg, s 500, mások szerint 1460 év után elégeti magát, majd saját porából újjáéled.
A főnix Rómában a birodalom mindig megújuló életerejének szimbóluma lett, császárkori érméken és mozaikokon is szerepelt.

16. ábra: A kínai főnix, feng-huang

Kínában a tollas élőlények királyaként tisztelték, s a Nap, az élet, továbbá a halhatatlanság szimbóluma volt. A csá-szárnő madara. A kínai főnix – a feng-huang - olyan ma-dár, amely fácán alakú, színes a tolla, csodálatos énekkel és tánccal szórakoztatja az isteneket és uralkodókat. Ahol feltűnik, békét hoz a népnek. Voltaképpen a világmindenség női princípiumának jelképévé vált. A főnix békét, boldogságot jelent, a házassági szövetség hatásos szimbóluma. Egy háromlábú vörös főnix a déli égtáj Napszimbóluma.
Mint Napszimbólum a tudás, a tanítás, a gyógyítás, az alkotás, a teremtés szimbóluma is, valamint a ciklikusságnak, az újjászületésnek és a regenerációnak megjelenítő-je.
A főnix-madár, a pálmafa (phoenix) és Főnícia elnevezése egy tőről ered, sőt a forró szél, a főn is.
Az európai középkor úgy tudta, hogy a főnix Indiából vagy Arábiából származik, fajtájának egyedüli példánya ötszáz évente elrepül a libanoni cédrusokhoz, majd az ott beillatosított szárnyaival Héliopoliszba repül, s egy oltáron illatos füvekből fészket rak, mely aztán saját teste melegé-től lángra lobban, majd ezen a tűzön elég, hogy harmad-napra hamvaiból újjászületvén, visszarepüljön hazájába. Mindez azt szimbolizálja, hogy a teremtő szellem felszár-nyalásának előfeltétele a korábbi létformák tökéletes el-hamvadása.

A főnix Bizánc államjelvénye volt.
A keresztény ikonográfiában a főnix a pelikán párja. Az alkímiában az ősanyagnak a megsemmisüléstől az újjá-születésig, a bölcsek kövévé válásáig vezető útját jelké-pezi.
A zsidó mondákban a főnixet „milcham”-nak hívják. Úgy szól a monda, hogy amikor Éva ősanyánk bűnbe esett, irigységet érzett a bűntelen állatok iránt, és rávette őket, hogy egyenek ők is a tiltott gyümölcsből. A milcham madár nem engedett a csábításnak, ennek jutalmául ezer évig élhetett, ha ez letelik, tűz gyullad a fészkében, és elégeti a madarakat. Egyetlen tojás marad, amelyből kikel a fióka, és tovább él, újabb ezer esztendeig, a halál soha többé nem lesz úrrá rajta.


TŰZMADÁR
A kínaiak Fung madarukról azt tartják, hogy gyönyörű fuvolahangon szól. A mesebeli Fung, avagy Tűzmadár egy a maiaknál bizonyára nagyobb, de kihalt paradicsom-madárféle volt, amilyenek ma már csak Új-Guineában és az ennek közelében lévő szigeteken élnek, de amilyenek éltek régen Magyarország területén is. Ennek a ma már csak regebeli madárnak tollazata nem csak igen szép aranysárga és piros színű volt, hanem fémes fényű is.
A ma élő fajták közül a legnagyobbik túlnyomóan sárga színű, bóbitája nincs, a másik, valamivel kisebb, túlnyo-móan ragyogó piros színű, fölállítható tollbóbitával. Ezeket az európaiak isteni madárnak, istenek madarának is szok-ták nevezni, például a német Göttervogel. E két madárfaj-táról általános hiedelem volt, hogy a Földi Paradicsomból származnak, innen a nevük is, de mivel még mennyei madár néven is nevezték, azt is hitték, hogy a Mennyországból szálltak le.

19. ábra: A mesebeli Tűzmadár

Európában levegőbéli szellemeknek hitték őket, és úgy gondolták egész életükben a levegőben lebegnek, nincs lábuk, „születésüktől fogva tiszták”, és nem ismerik a földi világ mesterkedéseit.
A régi nevének jelentése: lábnélküli paradicsommadár, ezt annak köszönheti, hogy új-guineai és indonéziai bennszü-lött szokás szerint a madarat úgy nyúzták meg, hogy tolla érintetlen maradjon. Láb nélkül, füstölés után megőrzi eredeti formáját, így kerültek Európába, mint Isten éteri madarai.

20. ábra: A ma élő tűzmadár

Benedek Elek népmesegyűjteményében van egy „A Tűzmadár” című mese, amelyben az szerepel, hogy a madár tolla, szárnya olyan vakítóan fényes, mintha láng-gal égne.

21. ábra: Tűzmadár, a pilisi kolostor téglaképe.


ARANYMADÁR
Magyar Adorján szerint őseink az Aranymadarat a Napisten jelképeként tartották, és a pannonoknál az ősidőkben Szent Kertjükben vagy templomaik kertjében - a megsze-lídített vagy már természettől is szelíd, - igazi Aranymadarak is éltek.
A pannon őstörzsek regéiben szereplő aranymadár narancs- avagy aranysárga színű, kivéve fejét és nyakát, ahol kék és zöld, valamint piros színei is kellett legyenek. A farka felé hosszú, lágy tollak függöttek alá, amelyek röpüléskor uszályként szállottak utána. Népmeséink szerint az Aranymadár mindig alkonyatkor énekelt, amikor tehát a naplementében az Ég aranyló, pirosló.
Részlet „Az Aranymadár” című népmeséből: „ … És volt még a királynak csodaszép Aranymadara, amelyet az emberek a Világ Szépenszóló Aranymadarának neveztek. Aranytolla fényes, ragyogó volt, akár a tűzláng, ha pedig farkát kereken kiterjesztette, akkor olyan volt, mint a fé-nyes Nap. A farka mellől hosszú, lágy tollak omlottak alá, amelyek aranyhajhoz hasonlítottak.
Minden nap alkonyatkor az Aranymadár fölszállott az Aranynyárfa tetejére egy villás ágba s ott gyönyörű fuvo-lahangon énekelt. Énekszava pedig oly bűvösen szép volt, hogy mindenkinek aki hallgatta, megtellett a szíve végtelen boldogsággal és ha öreg volt - megfiatalodott, ha rút – megszépült, ha rossz – megjavult….”

22. ábra: A világ szépenszóló Aranymadara
A madár éneke jelképesen a lelkiismeret szava, vagyis a Napisten tanítása, aki ezzel kívánja elérni, hogy gyerme-kei, az emberek az igaz útról soha le ne térjenek és így békés boldogságban élhessenek. Az Aranymadár elvesztése pedig a lelkiismeret elhanyagolását, vagyis a lelkiismeretlenség következtében beálló gonoszságot és minden rosszat is jelenti. Jelenleg „elvesztettük” az Aranymadarat, hiszen már csak meséink őrzik emlékét. Jósággal, szeretettel, lelkiismeretünkre figyelve próbáljuk meg „visszaszerezni” Őt!

Kulcsszavak: lelkiismeret, Nap, boldogság, jóság.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Kelemen Fruzsina

(Temesvári Gabi, 2009.04.24 14:41)

Kedves Kelemen Fruzsina! Most már értem.

kijdffgn

(Kelemen Fruzsina, 2009.04.24 12:58)

kjéorjk0212352nhfkjhbnsfkihjnrfz24,564rfhjnsrjkárjkdkhnjmdonkm